Tο όραμα της Εταιρείας ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε.είναι να κατασκευάζει μεγάλα τεχνικά έργα, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες μέσα σε ένα περιβάλλον που εξασφαλίζει κερδοφορία της εταιρείας και των συνεργατών της και ευημερία για την κοινωνία. 

Η εταιρεία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας και διαχείρισης περιβάλλοντος κατά ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 αντιστοίχως που αφορά την κατασκευή τεχνικών έργων οδοποιίας, οικοδομικών, βιομηχανικών – ενεργειακών, ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών και λιμενικών.

 

Η στρατηγική μας συνίσταται:

- στην ικανοποίηση των δηλωμένων απαιτήσεων των φορέων του δημοσίου, αλλά και των ιδιωτών πελατών και στην άριστη ποιότητα υπηρεσιών

- στη σύναψη στρατηγικών συνεργασιών

- στην συνεπή τήρηση των όσων υποσχόμαστε στους πελάτες

- στη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβάλλοντος

- στη συνεχή βελτίωση του RiskAssessment και της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας

- στη συμμόρφωση των τεχνικών έργων και των υπηρεσιών της ως προς τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις

- στην υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων και την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και της καταναλισκόμενης ενέργειας

- στην συνεχή επιμόρφωση, εκπαίδευση όλου του προσωπικού, για να εξασφαλιστεί ότι είναι περιβαλλοντικά ενήμεροι.

 

Εφαρμόζοντας την στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους στόχους:

- τη διαρκή αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας και τη μείωση των παραπόνων

- τη βελτίωση της παραγωγικότητας και τη μείωση του κόστους

- της αναγνώρισης και διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής και αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρείας

- τη διαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών και εξωτερικών παρόχων

- τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβάλλοντος, μέσω της διαρκούς μέτρησης και της αδιάλειπτης παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων και διεργασιών 

- την εφαρμογή μεθοδολογίας για τη συστηματική αναγνώριση των περιβαλλοντικών κινδύνων

- την εφαρμογής ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO9001:2015 και ISO14001:2015.

 

Η Διοίκηση της εταιρείας ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε. δεσμεύεται να διαχειρίζεται τα θέματα Περιβαλλοντικής Προστασίας με την ίδια υπευθυνότητα και σημασία με την οποία αντιμετωπίζει το σύνολο των λειτουργιών της εταιρείας. Πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό, μεγιστοποιείται η ωφέλεια από τη λειτουργία της εταιρείας, για τους πελάτες, τους εργαζομένους και τους εξωτερικούς παρόχους μας. Συγκεκριμένα, δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε την εφαρμογή μεθόδων διαχείρισης της Ποιότητας και του Περιβάλλοντος, ώστε να εξασφαλίζονται η πρόληψη της ρύπανσης, καθώς και η ικανοποίηση των σχετικών νομοθετικών απαιτήσεων. Η συνεχής αυτή προσπάθεια πραγματοποιείται αφενός με την παρακολούθηση και εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών, μεθόδων βελτίωσης, διεθνών πρακτικών και αφετέρου με την ενημέρωση, εκπαίδευση και συμμετοχή των εργαζομένων, πελατών και εξωτερικών παρόχων στη διαχείριση της Ποιότητας και του Περιβάλλοντος. 

 

Όλα αυτά πιστεύουμε ότι έχουν ως αποτέλεσμα όχι μόνον την καλύτερη δυνατή εικόνα της εταιρίας στον κλάδο, αλλά και ένα αίσθημα υπερηφάνειας και ικανοποίησης για όλους εμάς που εργαζόμαστε για την πρόοδο της εταιρίας.