• palmos1
  •  palmos2
  •  palmos3
  •  palmos4
  •  palmos5
  •  palmos6

ΠΟΙΟI ΕΙΜΑΣΤΕ

Οι εταιρείες του ομίλου («ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε.» & «ΧΙΛΩΝ Α.Τ.Ε.») δραστηριοποιούνται τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά έργα, ασχολούμενες με όλο το φάσμα κατασκευών. Η διαρκής ενασχόληση με αυτούς τους τομείς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία των στελεχών του ομίλου και την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της, επιτρέπει την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση πολύπλοκων και μεγάλου προϋπολογισμού έργων, όπως οικοδομικά (δημόσια κτίρια ιδιαίτερων απαιτήσεων), ενεργειακά (βελτιστοποίηση ενεργειακών απαιτήσεων και εκσυγχρονισμός υπαρχόντων εγκαταστάσεων) , έργα οδοποιίας, έργα βελτίωσης της ποιότητας ζωής (αθλητικές εγκαταστάσεις), υδραυλικά και αποχετευτικά δίκτυα.

Back to top