ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 1998 – 2002

Biogasanlage_mit_BHKW
sith-2CHP-ex-apopsi2
_MG_9158
_MG_9159
_MG_9162
_MG_9247
_MG_9257
_MG_9276