ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΙΔΙΩΤΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 2016

4
40637_The-Great-Cafe-Restaurant-4
40642_The-Great-Cafe-Restaurant-9
aNLIuZ4mAj3d39LgKpvJd8K9YTiFQBny80x7RVg839APhmXZHlmrWaIoW4RugxUuhzrvqAOKzHu
e72CYryDuyJCJ3HD1pjQyj31qxWwDTqxot5dr25LCvvHVZlvjPa5Fsd4YL44g7VSwyVFyzLX4V1
great2
great7
main2