ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / Δ-ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΥΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 2013-2018

20170901_100110
20170911_124153
20170914_093433
20171024_120758
20180704_105017
20181112_101342
20190110_101957
20190228_104241
20190228_104245
20190327_092317
DOC3
DOC6
DSC_1107
DSC_1114
DSC_1115
DSC_1117
DSC_1118
DSC_1124
DSC_1129
DSC_1130
DSC_1143
DSC_1144
DSC_1160
DSC_1169
DSC_1170
DSC_1238
DSC_1244
DSC_1245
DSC_1255
DSC_1270
DSC_1273
DSC_1282
DSC_1283
DSC_1286
DSC_1295
DSC_1299
DSC_1305
DSC_1311
DSC_1313
DSC_1319
DSC_1321
DSC_1322
IMG_3834