ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΧΙΛΩΝ Α.Τ.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 2012-2014

P1030014
P6250140
PA131219_164a
PA131219_171a
PA131219_188pr