ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 2007-2009

DSC00388
DSC01242
DSC01245
P9141045
P9141048
P9141050
P9141051
P9141052
P9141058
P9141061
P9141062
P9141063
P9141064
P9281073
P9281103
P9281131
P9281136
P9281139