ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ / Δ-ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 2007-2009

DSCN1546
DSCN1552
DSCN3143
DSCN3153
DSCN3164
DSCN3178
DSCN3181
DSCN3182
DSCN3184
DSCN3185
DSCN3187
DSCN3189