ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΓΕΝ. Δ-ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ / Δ.Ε.Κ.Ε. 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε. σε κοινοπρακτική μορφή με την εταιρεία «ΠΡΟΤΕΚΑΤ Α.Τ.Ε.»

ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 2007-2010

SKMBT_C22019040209440