ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΧΙΛΩΝ Α.Τ.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ - ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 2011 – 2013

20131107_103202
20131107_103216
20131107_103237
20131107_103403
20131107_103449
IMG-20150227-WA0012