ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 2018 σε εξέλιξη

20181024_082632
20181025_090625
IMG-2b3705e8b3838d0bebf98f9f6bdc92ea-V
IMG-2d247e9a2e4652e4ecf8369563d7437d-V
IMG-dc2e6cad116de87cac0748fe8e0e73e2-V
OKW-BOUTYRA-AGOGOS-AERIO-YDREUSI
OKW-PAPANTONIOU-APOXETEUSI-OTE