ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 2006-2008

IMG_1274
IMG_1275
IMG_1278