ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε. σε κοινοπρακτική μορφή με τις εταιρείες «ΕΡΕΤΒΟ Α.Τ.Ε.», «ΜΕΛΚΑ Α.Ε.», «ΕΝΤΕΧΝΟΣ Α.Ε.»

ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 2003 – 2004

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 της Αθήνας σαν κέντρο φιλοξενίας των ξένων ανταποκριτών.

1-2_
23-604_RT8
23-606_RT8
25-6-0416_RT8
25-6-0417_RT8
DSC00581
DSC00582