ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 2001 – 2002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Χρησιμοποιείται σαν έδρα του ομίλου των εταιρειών μας και για ενοικίαση

DSC_1326
DSC_1332
DSC_1336
DSC_1337