ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ: ΠΑΛΜΟΣ Α.Τ.Ε.

ΕΝΑΡΞΗ – ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 2000 – 2002

DSC00552
DSC00554
DSC_1242
DSC_1247